Римо-католицькі хресні імена Російської Імперії, 1901 рік

Списокъ всѣхъ имѣющихся въ обиходѣ у римско-католиковъ крестныхъ именъ.

Настоящій списокъ крестныхъ именъ составленъ для гражданскихъ надобностей Римско-Католическою Духовною Коллегіею, разсмотрѣнъ и исправленъ, согласно требованіямъ русскаго языка, Отдѣленіемъ русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ.

Polish cathlic names

За посиланням можна перевірити поширення особового імені в Україні, але більшість імен нині вже не використовуються.

Aaron Ааронъ
Abdon Абдонъ
Abraham Авраамъ
Absalon Абсалонъ
Abundancyusz Абунданцій
Achilles Ахиллъ
Adalbert vel Wojciech Адальбертъ или Войтѣхъ
Adam Адамъ
Adaukt Адавктъ
Adolf Адольфъ
Adryan Адріанъ
Afrodyzy Афродисій
Agapit Агапитъ
Agaptusz Агапій
Agaton Агаѳонъ
Aggeusz Аггей
Agrypin Агриппинъ
Akacyusz Акакій
Akwilin Аквилинъ
Alban Альбанъ
Albert Альбертъ
Albin Альбинъ
Aleksander Александръ
Aleksy Алексій или Алексѣй
Alfeusz Алфей
Alfons Альфонсъ
Alfred Альфредъ
Alipiusz Алппій
Almachiusz Альмахій
Aloizy Алоизій
Amadeusz Амадей
Amancyusz Аманцій
Amand Амандъ
Ambroży Амвросій
Am mon Аммонъ
Anaklet Анаклетъ
Ananiasz Ананія
Anastazy Анастасій
Anatoliusz Анатолій
Andronik Андроникъ
Andrzej v Jendrzej Андрей
Aneziusz Анисій
Anicet Аницетъ
Anioł Ангелъ
Ansgary Ансгарій
Antoni Антоній или Антонъ
Antonin Антонинъ
Antygon Антигонъ
Anzelm Анзельмъ
Apolinary Apoloniusz Аполлинарій Аполлонiй
Archanioł Архангелъ
Archi p Архиппъ
Aristarch Аристархъ-
Arkadjusz  Аркадій
Arnold Арнольдъ
Arnulf Арнульфъ
Arseniusz Арсеній
Artemiusz Артемій
Anemon Артемонъ-
Artur Артуръ
Atanazy Афанасій-
Audakt Авдактъ
August Августъ
Augustyn Августинъ
Aurelian Авреліанъ
Aureliusz Аврелій
Auxencyusz Авксентій-
Awit Авитъ
Azaryusz Азарій
Baltazar Бальтазаръ
Baria am Варлаамъ
Barnaba Варнава
Bartłomiej Варѳоломей
Bazyli Василій
Beda Беда
Benedykt _ Бенедиктъ
Beniamin Веніаминъ
Benon Беннонъ
Benwenuty Бенвенутъ
Bernard Бернардъ
Bernardyn Бернардинъ -
Bessaryon Виссаріонъ
Błażej Власій
Bogdan Богданъ -
Boguchwał Богухвалъ
Bogumił Богумилъ
Bogusław Богуславъ
Bogusz Богушъ
Bolesław Болеславъ
Bonawentura Бонавентура
Bonifacy Бонифацій
Borysław Бориславъ
Botwid Ботвидъ
Bożydar Божидаръ
Bożysław Божиславъ
Bronisław Брониславъ
Brunon Брунонъ
Budzisław Будиславъ
Cecylian Цециліанъ
Cecyliusz Цецилій
Celeryn Целеринъ
Celestyn Целестинъ
Cels Цельсъ
Cezary Цезарій
Cherubin Херубинъ
Chromancyusz Хроманцій
Chrystyan Христіанъ
Chrystyn Христинъ
Chryzancyusz Chryzant Хрисанѳъ
Chryzogon Хрисогонъ « *
Chryzostom Хризостомъ
Chwalibóg Хвалибогъ
Cichosław Тихославъ
Cypryan Кипріанъ
Cyryak Киріакъ
Cyryli Кириллъ
Czesław Чеславъ
Dalmacyusz Далматъ
Damazy Дамазій
Damian Даміанъ
Daniel Даніилъ
Daryusz Дарій
Dawid Давидъ
Demetryusz Димитрій
Dezyderjusz Дезидерій
Dobiesław Добѣславъ
Dobrogniew Доброгнѣвъ
Dobrogost Доброгостъ
Dobromił Добромилъ
Dobrosław Доброславъ
Domicyan Домиціанъ
Dominik Доминикъ
Domorad Доморадъ
Domosław Домославъ
Donacyan Донаціанъ
Donat Донатъ
Doroteusz Дороѳей
Drogosław Дрогославъ
Dydak Дидакъ
Dyokles Діоклъ
Dyonizy Діонисій
Dyoskor Діоскоръ
Dyzmas Дизмасъ
Dzierżysław Держиславъ
Edmund Эдмундъ
Edward Эдуардъ
Efrem Ефремъ
Egbert Эгбертъ
Eleazar Елеазаръ
Eleuteryusz Елевѳерій
Eliasz Илья
Eligiusz Елигій
Elizeusz Елисей
Emeryk Эмерикъ
Emilian Емиліанъ
Emiliusz Эмилій
Emanuel Эммануилъ
Engelbert  Энгельбертъ
Epifaniusz Епифаній
Erazm Эразмъ
Ermin Эрминъ
Eryk Эрикъ
Eschil Эсхилъ
Esper Эсперъ ;
Eudoksyusz Евдоксій
Eufemiusz Евфимій
Eufrazy Евфрасій
Eufroniusz Евфроній
Eugeniusz Евгеній
Eustachiusz v Eustachy Евстахій
Eutropiusz Евтропій
Eutichian Евтихіанъ
Euzebiusz Евсевій
Ewald Эвальдъ
Ewaryst Эваристъ
Ezechiasz Эзекія
Ezechiel  Іезекіиль
Fabian Фабіанъ
Fabrycyusz Фабрицій
Fakundyn Факундинъ
Faust Фавстъ
Faustyn Фавстинъ
Felłcyan Фелиціанъ
Feliks v Szczęsny Феликсъ
Ferdynand Фердинандъ
Fidelis Фиделисъ
Fidencyusz Фиденцій
Filemon Филимонъ
Filip Филиппъ
Firmian Фирміанъ
Flawian Флавіанъ
Flawiusz Флавій
FI orentyn Флорентинъ
Floryan  Флоріанъ
Fortunat Фортунатъ
Franciszek Францискъ
Frumencyusz Фруменцій
Fryderyk Фридерикъ
Fulgenty Фульгенцій
Gabryel Гавріилъ
Gaudenty Гавденцій
Gaweł Гавелъ
Gedeon Гедеонъ
GclazYusz  Геласій
Gennadyusz Геннадій
Gerard Герардъ
Gerasim Герасимъ
German Германъ
Gerwazy Гервасій
Gniewomir Гнѣвомиръ
Gniewosz Гнѣвошъ
Godysław Годиславъ
Gorgoniusz Горгоній
G osław Гославъ
Gotard Готардъ
Gotfrid Готфридъ
Gracyan Граціанъ
#NAME? Григорій
Grzymisław Гремиславъ
Gustaw Густавъ
Gwidon Гвидонъ
Heliodor Иліодоръ
Hellandyusz Елладій
Henryk Генрихъ
Herakliusz Ираклій
Herkulan Геркуланъ
Hermes Герметъ
Hermenegild Герменегильдъ
Hermil Ермилъ
Hermogenes Гермогенъ
Herodyon Геродіонъ
Heron Геронъ
Heronid Геронидъ
Heronim Іеронимъ
Herybert  Геръбертъ
Hezychiusz  Исихій
Hiąin Гигинъ
Hilary Иларій
Hilaryon Иларіонъ
Hiob Іовъ
Hipolit Ипполитъ
Honorat Гоноратъ
Honoryusz  Гонорій
Hortulan Гортуланъ
Hubert Губертъ
Hugolin Гуголинъ
Hugon Гугонъ
Hypacy Ипатій
Iacek v Iacenty v Hiacynt Іакинѳъ
Iakób Іаковъ или Яковъ
Ian v Janusz Іоаннъ или Иванъ
Ianisław Яниславъ
Ianuarjusz Іануарій
Iarogniew Ярогнѣвъ
Iaropelk Ярополкъ
Iarosław Ярославъ
Idzi Эгидій
Ierzy Георгій, Юрій
Ieremiasz Іеремія
Ignacy Игнатій
Ildefons Ильдефонсъ
Innocenty Иннокентій
Ioachim Іоакимъ или Акимъ
Ionasz Іона
Iordan Іорданъ
Iowinian Іовиніанъ
Iózef Іосифъ или Осипъ
Iozefat Іосафатъ
Ireneusz Ириней
Iukundyn Юкундинъ
Iulian Юліанъ
Iuliusz Юлій
Iust Юстъ
Iustyn Іустинъ или Юстинъ
Iustynian Юстиніанъ
Iuwenalis Ювеналій
Iuwencyusz Ювенцій
Iwon Ивонъ
Izaak Исаакъ
Izajasz Исаія
Izjasław Изяславъ
Izmael Измаилъ
Izydor Исидоръ
Kacper v Kasper Каспаръ
Kajus Кай
Kajetan Каетанъ
Kalikst Каллистъ
Kamili Камиллъ
Kandyd Кандидъ
Kanut Канутъ
Karol Карлъ
Kassyan Кассіанъ
Kassyusz Кассій
Kazimierz Казимиръ
Kiljan Киліанъ
Klaudyusz Клавдій
Klemens Климентъ
Kleofas Клеопа
Koloman Коломанъ
Kolumb Колумбъ
Konkordyusz Конкордій
Konrad Конрадъ
Konstancjusz Констанцій
Konstanty Константинъ
Korneliusz Корнилій
Kosma Козьма
Krysp Криспъ
Kryspin Криспинъ
Kryspinian Криспиніанъ
Krzysztof Христофоръ
Ksawer v Ксаверій
Ksvmenes Ксименъ
Kwirin Квиринъ
Lambert v Lambrecht Ламбертъ или Ламбрехтъ
Landelin Ланделинъ
Larg Ларгъ
Lassota Ляссота
Lauryan Лавріанъ
Leander - Леандръ
Lechosław Лехославъ
Leon Левъ или Леонъ
Leonard Леонардъ
Leonidas Леонидъ
Leoncyusz Леонтій
Leopold - - Леопольдъ
Liberat Либератъ
I dberyusz Либеріи
Liboryusz Либоріп
Licyniusz Лининій
Ligóry Лигорій
Linus Линъ
Longin Лонгинъ
Lubomi! Любомилъ
Lubomir - Любомиръ
Lubosław Любославъ
Lucyan Лукіанъ
Lucydyusz Луцидій
Lucyniusz Луциній
Lucyusz Лѵцій
Ludgard Людгардъ
Ludger Людгеръ
Ludols Людольфъ
Ludomir Людомиръ
Ludosław Ліодославъ
Ludwik Людовикъ
Ładуsław Ладиславъ
Łazarz Лазарь
Łukasz Лука
Macedoniusz Македоній
Maciej Матѳій
Makary Макарій
Maksencyusz Максенцій
Maksym Максимъ
Maksymian Максиміанъ
Maksymilian Максимиліанъ
Maksy min Макси минъ
Malachiasz Малахія
Mamert Мамертъ
Manfred Манфредъ
Manswet Мансветъ
Marcelian Марцелліанъ
Marcelli Марцеллъ
Marcellin Марцеллинъ
Marcin Мартинъ
Marcyan Марціанъ
Marek Маркъ
Maron Маронъ
Maryan Маріанъ
Maryn Маринъ
Maryusz V Марій
Mateusz Матѳей или Матвѣй
Matronian Матроніанъ
Mauryciusz Маврикій
Mauryliusz Маврилій
Medard Медардъ
Mederyk Медерикъ
Melaniusz Меланій
Melchiades Мельхіадъ
Melchior Мельхіоръ
Melecyusz Мелетій
Menander Менандръ
Metody Меѳодій
Michał Михаилъ
Micheasz Михей
Mieczysław Мечиславъ
Mikołaj Николай
Miłosław Милославъ
Miłosz Милошъ
Miron Миронъ
Mirosław Мирославъ
Modest Модестъ
Mojżesz Моисей
Mscigniew Мстигнѣвъ
Mscisław Мстиславъ
Nabór Наборъ
Nahum ; Наумъ
Napoleon Наполеонъ
Narcyz Наркисъ
Nataniel Наѳанаилъ
Nazaryusz Назарій
Nemezyusz Немезій
Neryusz Hepій
Nestor Несторъ
Nicefor Никифоръ
Nicet Никита
Nikander Никандръ
Nikanor Никаноръ
Nikazy Никазій
Nikodem Никодимъ
Nikomed Никомедъ
Nikostrat Никостратъ
Norbert Норбертъ
Odon Одонъ
Oktawian Октапіанъ
Oktawiusz Октавій
Oław Олавъ
Olbracht Альбрехтъ
Olimpiusz Олимпій
Oleg Олегъ
Olgierd Ольгердъ
Onezym Онисимъ
Onufrv Онуфрій
Opat Опатъ
Orest Орестъ
Oskar Оскаръ
Oswald Освальдъ
Otton Оттонъ
Owidyusz Овидій
Pachomiusz Пахомій
Pacyfik Пацификъ
Pafnucy Пафнутій
Pamfil Памфилъ
Pankracy - Панкратій
Pantaleon Панталеймойъ
Paschalis Пасхалій
Patryk u Патрикъ
Paulin Павлинъ
Paweł Павелъ
Pelagiusz Пелагій
Petroniusz Петроній
Piotr Петръ
Pius Пій
Placyd Плацидъ
Polieukt Поліевктъ
Polikarp Поликарпъ
Poncyan Понціанъ
Porfiryusz Порфирій
Prokop Прокопъ
Prosper Проспсръ
Prot Протъ
Protazy Протасій
Przemysław Премыславъ
Przybysław Прпбыславъ
Radogost Радогостъ
Radosław Радославъ
Radzimir Радимиръ
Radzisław Радиславъ
Rafał Рафаиль
Rajmund Раймундъ
Rajner Райнеръ
Rajnulf Раннульфъ
Remigiusz Ремигій
Renat Ренатъ
Robert Робертъ
Roch Рохъ
Rodryk Родрикъ
Rogier Рогеръ
Roland Роландъ
Roman Романъ
Romuald Ромѵальдъ
Rom ulu s Ромулъ
Roscisław- Ростиславъ
Rudolf Рудольфъ
Rufin Руфинъ
Rupert Рупертъ
Rydigier ' Рпдигеръ
Ryszard - Ришардъ
Sabba Савва
Sabin Сабинъ
Sabinian- Сабиніанъ
Sadok Садокъ
Salomon Соломонъ
Salustiusz Саллюстій*
Salwian Сальвіанъ
Samson Сампсонъ
Samuel Самуилъ
Saturnin Сатурнинъ
Sebastyan Севастіанъ
Sekundyn V Секундъ
Serafin Серафимъ
Serapion Серапіонъ
Sergiusz Сергій или Сергѣй
Serwacy Сервацій
Serwilian Сервиліанъ
Seweryan Северіанъ
Seweryn Северинъ
Sędzimir Сендимиръ
Sędziwój Сендивой
Sławomir Славомиръ
Sobiesław Собѣславъ
Sofroniusz Софроній
Soter Сотеръ
Sozipater Сосипатръ
Spirydjon Спиридонъ
Stanisław Станиславъ
Stefan v Szczepan Стефанъ или Степанъ
Strzeżysław Стрежиславъ
Sulisław Сулиславъ
Sulpician Сулыіиціанъ
Sulpicyusz Сульпицій
Świętopełk Святополкъ
Świętosław Святославъ
Sykstus Сикстъ
Sylwester Сильвестръ
Sylwestryusz v V Сильвестрій
Sylwian Сильвіанъ
Sylwiusz V Сильвій
Symeon Симеонъ
Symforyan Симфоріанъ
Syrycyusz Сирицій
Szczęsław Щенславъ
Szymon Симонъ
Tacyusz Тацій
Tadeusz Ѳаддей
Tarazyusz V Тарасій,
Telesfor Телесфоръ
Teobald Теобальдъ
Teodor Ѳеодоръ
Teodory 1< Теодоринъ
Teodor Ѳеодотъ
Teodozyusz V Ѳеодосій
Teofan Ѳеофанъ
Teofil Ѳеофилъ
Teofrast Оеофрастъ
Teogen Оеогенъ
Teotym Ѳеотимъ
Terencyusz Терентій
Tertulian' Тертуліанъ
Tobiasz Товія
Tomasz Ѳохма
Tomir Томпръ
Tomisław Томпславъ
Trojan Троянъ
Tyberyusz Тиберій
Tyburcyusz Тибурцій
Tycyan Тиціанъ
Tymoteusz Тимоѳей
Tyrs Тирсъ
Tvtus V Титъ
Ubald Убальдъ
Ulpian Ульпіанъ
Ulryk Ульрикъ
Unisław Униславъ
U rban Урбанъ
Ursycyusz Урсицій
Ursyn Урсинъ
Wacław Вацлавъ или Вячеславъ
Walenty, Walens Валентъ
Walery Валерій
Walery an Валеріанъ
Walfryd Вальфридъ
Wandali n Вандалинъ
Wawrzyniec Лаврентій
Wenanty V Венантій
Wielosław Велеславъ
Wiesław Веславъ
Wigbert Вигбертъ
Wiktor Викторъ
Wiktoryn Викторинъ
Wilhelm Вильгельмъ
Wilibald Виллибальдъ
Wincenty Викентій
Winfryd Впнфридъ
Wirgiliusz Виргилій
Wit Витъ
Witalian Виталіанъ
Witalis Виталій
Witold Витольдъ
Wit osław Витославъ
Władysław Владиславъ
Włodzimierz Владиміръ
Wodzisław Води славъ
Wojciech Войтѣхъ или Адальбертъ
Wojsław Войславъ
Woldemar Вольдемаръ
Wolfgang Вольфгангъ
Wolidar Волидаръ
Wrocisław Вротиславъ
Wszebor Вшеборъ
Zacharyasz Захарія
Zacheusz Закхей
Zasław Заславъ
Zbigniew o Зоигнѣвъ
Zdobysław Здобыславъ
Zdzisław 3диславъ
Zefyrin V Зефирпнъ
Zenobjusz Зиновій
Zenon Зинонъ
Ziemisław Земиславъ
Ziemowit Земовитъ
Zoil Зоилъ
Zozym V Зосима
Zygfryd Зигфридъ
Zygmunt Сигизмундъ
Żegota Жегота
Żyrosław V Жирославъ

Жіночі імена

Abda Абда
Abdona Абдона
Adalbertyna Адальбертина
Adamina v Ada Адамина или Ада
Adela v Adelajda Адель или Аделаида
Adolfina v Adolfa Адольфина или Адольфа
Adrya Адрія
Adryana Адріана
Afrodyzya Афродисія
Agata Агата или Агаѳія
Agatona Агатона
Agnieszka Агнеса
Agrypina Агриппина
Akwilina Аквилина
Albina Альбина
Alberta v Albertyna Альберта или Альбертина
Al deg Linda Альдегунда
Aldona Альдона
Aleksandra Александра
Aleksya Алексія
Alfonsa v Alfonsyna Альфонса или Альфонсина
Alfreda Альфреда
Alicya Алинія
Alina Алина
Alipia Алипія
Alma Альма
Alodya Алодія
Aloiza Алоизія
Amalia Амалія
Amanda Аманда
Amelia Амелія
Anastazya Анастасія
Anatolia Анатолія
Aniceta Аницета
Aniela v Angelika Анеля или Ангелика
Anisia Анисія
Anna Анна
Antonia Антонія
Antonina Антонина
Anzelmina Анзельмина
Apolinara Апполлинарія
Apolonia Аполлонія
Atanazya Аѳанасія
Augusta Августа
Augustyna Августина
Aurelia Аврелія
Aurora Аврора
Awita Авита
Balbina Бальбина
Barbara Варвара
Bazylisa v Bazylia Василисса
Beata Беата
Beatryca v Beatrycze Беатриче
Benedykta Венедикта»
Benigna Бенигна
Bernarda Бернарда»
Berta Берта
Bibianna Бибіана
Blandyna Бландина
Blanka Бланка
Bogdana Богдана
Boguchwała Богухвала
Bogumiła Богумила
Bogusława Богуслава
Bolesława Болеслава
Bona Бона
Bonifacya Бонифація
Borysława V Борислава
Bożysława Божислава
Brigida Бригида
Bronisława Бронислава
Budziślawa Будислава
Cecylia Цецилія
Ccleryna Целсрина
Celestyna v Celina V Целестина или Целина
Cezarya Цезарія
Cherubina Херубина
Chrystyna v Krystyna Христина
Cichosława Тихослава
Cypryanna Кипріана
Cyryaka Киріака
Cyrylla Кирилла
Czesława Чеслава
Daniela Данеля
Darya u Дарія
Delfina Дельфина
Demetrya Димитрія
Dezyderya Дезидсрія
Dobromiła Добромила
Dobromira Добромира
Dobrosława Доброслава
Domicella Домитилла
Dominika Доминика
Domosława Домослава
D onata Доната
Donatylla Донатилла
Dorota Дороѳея
Drogomira Дрогомира
Dygną Дивна
Dyonizya Діонисія
Dzierżysława Держислава
Edyta V Эдита
Eleonora Элеонора
Elżbieta v Eliza Елизавета
Emerencyanna Эмеренціана
Emilia Эмилія
Emilianna Эмиліана
Emma Эмма
1 Epifania Епифанія
Erazma Эразма
Ermina Эрмина
Ernestyna Эрнестина
Estera Эсѳирь
Eudoksya Евдоксія
Eufemia Евфимія
Eufrozina Евфросинія
Eugenia Евгенія
I sulalia Евлалія
I 'utropia Евтропія
Euzebia Евсевія
Ewa v Ewelina Евва или Эвелина
Fabianna Фабіана
Fausta Фавста
Faustyna Фавстина
Febronia Февронія
Felicya Фелиція
Felicyta Фелицитата или Фелицата
Filipina Филиппина
Filomena Филумена или Филомена
Firmina Фирмина
Flawia Флавія
Flawianna Флавіана
Flora Флора
Florentyna Флорентина
Franciszka Франциска
Fryderyka Фридерика
Gabryela V Габріеля
Gaudencya Гавденція
Genowefa Геновефа
Georgija Георгія
Germana Германа
Gertruda Гертруда
Glicerya Гликерія
Godysława Годислава
Grasylda Грасильда
Grażyna Гражина
Grzymisława Гремислава
Gustawa Густава
Gudula Гудуля
Helena v Halina Елена или Галина
Heliodora Иліодора
Henryka v Henryetta Генрика или Генріета
Hermenćgilda Герменегильда
Hiacynta ѵ Гіацинта
Hilary а Иларія
Hildegarda Гильдегарда
Hiltruda Гильтруда
Hipolita Ипполита:
Honorata Гонората
Hortensya Гортенсія
Huberta Губерта
Hypacya Ипатія
Jadwiga O Ядвига
Jakobina Якоби на
lanisława Янислава
Jarosława Ярослава
Ida Ида
Idalia Идалія
Ignacya Игнатія
Illuminata Иллюмината
Jmmakulata Иммакулята
Joanna v Janina Іоанна или Янина
Jolanta Іоланта
Jowita Іовита
lózefa v Józefina Юзефа или Юзефина
Irena Ирина
Irmina Ирмина
ludyta Іудиѳь
lukunda Юкунда
Julia Юлія
Julianna Юліанія
lusta Юста
Justyna Іустина или Юстина
Izabella v Iza Изабелла или Иза
Izydora Исидора
Kajetana І^аетана
Kamilla Камилла
Kandyda Кандида
Kapitolina Капитолина
Karolina Каролина
Karyna V Карина
Kassylda Касильда
Kastula Кастуля
Katarzyna Екатерина
Kazimira Казимира
Klara Клара
Klaudya Клавдія
Klementyna Клементина
Klotylda Клотильда
Koleta Колета —
Kolumba Колумба
Kon kordy a Конкордія
Konrada Конрада
Konstancy a Констанція
K ordula Кордуля
Kornelia Корнелія
Krystyna v Chrystyna Христина
Ksantypa Ксантиппа
Ksawera Ксавера
Ksymena Ксимена
Kunegunda v Kingа Кунигунда или Кинга
Laura Лавра
Laurencya V Лаврентія
Leokadya Леокадія
Leonarda Леонарда
Leoncya Леонтія
Leonia Леонія
Leonilla Леонилла
Leontyna Леонтина
Leopoldуna Леопольдина
Liberta Либерта
Libia Либія
Lidia Лидія
Lubomiła Любомила
Lubomira Любомира
Lubosława Любослава
Lucyanna Луціана
Lucyna Лунина
Lucylla Луцилла
Ludgarda Людгарда
Ludmiła Людмила
Ludomira Людомира
Lud osła wa Людослава
Ludwika Людовика
Lukrecya V Лукреція
Łucya Луція
Magdalena Магдалина
Makara Макара
Makryna Макрина
Maksyma V Максима
Maksymiljanna Максимиліана
Maksymina Максимина
Maiwina Мальвина
Małgorzata O Маргарита
Mamertyna Мамертина
Marcelianna Мар целл іана
Marcelina Мар це длина
Marcella Марцелла
Marcyanna V Марціана
Marya Марія
Maryanna u Маріанна
Marta Марѳа
Martyna Мартина
Matrona Матрона
Matylda Матильда
Maura Мавра
Maurуca Маврикія
Melania Меланія
Michalina Михалина
Mieczysława Мечислава
Miłosława Милослава
Mirosława Мирослава
Modesta Модеста
Monika Моника
Mscisława Мстислава
Narcyza Наркиса
Natalia Наталія
Nazarya Назарія
Nepomucena Непомуцена
Nikodema Никодема
Norbertyna V Норбертина
Oktawia Октавія
Olga Ольга
Olimpia Олимпія
Oliwija Оливія
Oskara Оскара
Otylja Оттилія
Patrycya Патрикія
Paula Павла
Paulina Павлина
Pelagia Пелагія
Perpetua Перпетуя
Petronella Петронилла
Petronia Петронія
Płacy da Плацида
Prakseda Пракседа
Pryska П риска
Przemysława Премыслава
Przybуsława Прибыслава
Pudencyanna Пуденціана
Pulcherya Пульхерія
Rachel i Рахиль
Radosława Радослава
Radzimira Радимира
Raymunda Раймунда
Regina Регина
Renata Рената
Roberta Роберта
Romana Романа
Romualda Ромуальда
Roscisława Ростислава
Rozalia Розалія
Róża v Rozyna Роза или Розина
Rudolfina Рудольфина
Rufina Руфина
Ryszarda Ришарда
Ryta Рита
Sabina Сабина
Salomea Саломея
Salustya Саллюстія
Saturnina Сатурнина
Saula Савла
Scholastyka Схоластика
Scbastyana - Севастіана
Sekundvna V Секундина
Serafina Серафима
Seweryna Северина
Sławomira Славомира
Sobiesława Собѣслава
Stanisława Станислава
Stefania Стефанія
Strzeżysława Стрежислава
Sulisława Сѵлислава
Sulpicya Сулышція
Świetlana Свѣтлана
Świętosława Святослава
Sylweria V Сильверія
Sylwestra Сильвестра
Sylwina Сильвія
Symforoza Симфороза
Szczęsława Щенслава
Tacyanna Татіана
Tarsylia Тарсилія
Tekla « Ѳекла
Telesfora Телесфора
Teodora Ѳеодора
Teodoryka Ѳеодорнка
Teodota Ѳеодота
Teodozya Ѳеодосія
Teofila Ѳеофила
Teresa Терезія или Тереса
Tertulia Тертулія
Tomila Томиля
Tomira Томира
Tomisława Томислава
Tyburcуa Тибурція
Ulryka Ульрика
Unisława Унислава
Urszula Урсула
Wacława Вацлава
Walentyna Валентина
Waler у a Валерія
Waleryanna Валеріана
Wanda Ванда
Wenefryda Венефрида
Weronika Вероника
Wielosława Велеслава
Wiesława Веслава
Wiktorya Викторія
Wilhelmina Вильгельмина
Wincentyna ѵ Wincenta Винцентина или Винцента
Witosława Витослава
Władysława Владислава
Włodzimiera Владиміра
Wodzisława Водислава
Wojsława Воислава
Wróci sława Вротпслава
Zasława Заслава
Zbigniewa Збигнѣва
Zdzisława 3 дислава
Zębina Зебина
Zefiryna V Зефирина
Zenaida Зинаида
Zenobia Зиновія
Zenona 3инона
Ziemisława Земислава
Zofia Софія
Zozуma Зосима
Zuzanna Сусанна
Zytta V Зитта
Żyrosława Жирослава

Карта особових імен України